KONKURS PLASTYCZNY

 

REGULAMIN WYDARZENIA

 

NAZWA WYDARZENIA:

NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI BOŻONARODZENIOWEKONKURS PLASTYCZNY

 

ORGANIZATOR:

GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY W KOŹMINIE WLKP.

TERMIN:

PRACE KONKURSOWE STARANNIE ZAPAKOWANE NALEŻY PRZESŁAĆ

DO 10 GRUDNIA 2018 ROKU

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

GMINNY ZESPÓŁ INSTYTUCJI KULTURY ,

UL. FLORIAŃSKA 18 A, 63 – 720 KOŹMIN WLKP.

 

 CEL WYDARZENIA:

CELEM KONKURSU JEST PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

ZACHOWANIE TRADYCJI ZWIĄZANYCH Z BOŻYM NARODZENIEM

I ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI ESTETYCZNEJ W DZIEDZINIE PLASTYKI.

 

 VI) WARUNKI UCZESTNICTWA:

KONKURS ROZGRYWANY JEST W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH:

I. KATEGORIA : DO 6 LAT

II. KATEGORIA: 7 – 10 LAT

III. KATEGORIA: 11 – 14 LAT

IV: KATEGORIA: 15 LAT I WIĘCEJ

 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY OPISAĆ WG WZORU:

IMIĘ ……………….. NAZWISKO…………………………………

WIEK ……... KLASA ………………

ADRES SZKOŁY LUB ZAMIESZKANIA………………………..………

TEL. …………………………………...…..

 

PRACE MOGĄ BYĆ DOSTARCZONE INDYWIDUALNIE LUB ZBIOROWO

Z ZAŁĄCZONYM IMIENNYM WYKAZEM I PODZIAŁEM NA KAT. WIEKOWE

FORMAT: A5

PRACE NA KONKURS POWINNY BYĆ ZAPREZENTOWANE W DOWOLNEJ TECHNICE (MALARSTWO, GRAFIKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, COLLAGE, TECHNIKI MIESZANE). PRACE NIE POWINNY BYĆ WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANE

 

 

 

 VII) SPOSÓB OCENY/ ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU :

OCENY PRAC DOKONA KOMISJA POD KIERUNKIEM KOORDYNATORA KONKURSU WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: • NAWIĄZANIE DO TRADYCJI • WALORY ARTYSTYCZNE,

ESTETYKA WYKONANIA, • ORYGINALNOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ.

 

VIII) NAGRODY :

JURY KONKURSOWE PRZYZNA NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UFUNDOWANE

PRZEZ ORGANIZATORA WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH.

 IX) INFORMACJE KOŃCOWE

ORGANIZATOR ORAZ JURY MA PRAWO DO OSTATECZNEJ INTERPRETACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU I PODZIAŁU NAGRÓD

PRACE NAGRODZONE POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORA

KOSZTY PRZEJAZDU PO ODBIÓR NAGRÓD POKRYWAJĄ UCZESTNICY KONKURSU

PRACE NIENAGRODZONE MOŻNA ODEBRAĆ (OSOBIŚCIE) W TERMINIE

2 TYGODNI PO ZAKOŃCZONEJ WYSTAWIE W OŚRODKU KULTURY

PRZY UL. FLORIAŃSKIEJ 18 A

 

 

X) DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z WYDARZENIEM:

 

1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

3. Nazwa szkoły / placówki delegującej uczestnika

4. Wizerunek

5. Adres szkoły lub zamieszkania

6. Telefon

7. Wiek uczestnika

8. Klasa