• WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
    WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI
  • WARSZTATY STOLARSKIE DLA DZIECI
    WARSZTATY STOLARSKIE DLA DZIECI
 
  
WARSZTATY PLASTYCZNE

W dniu 04 grudnia br. zaprosiliśmy do Ośrodka Kultury dzieci 6-letnie z gminy Koźmin Wielkopolski. Była to już siódma edycja warsztatów plastycznych - w tym roku : "ŚWIĘTY MIKOŁAJ W OCZACH DZIECI".

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Elżbieta Rychlik – kierownik Biblioteki Publicznej w Koźminie Wlkp.,
Eugenia Chojnacka – była nauczycielka I LO w Koźminie Wlkp., aktywna uczestniczka zajęć muzycznych, plastycznych i teatru przy Klubie Seniora w Koźminie Wlkp. i zaj. plastycznych "Vivo", Maria Malinowska – koordynator konkursu, instruktor ds. plastyki GZIK.
W/w komisja przyznała 3 nagrody następującym uczestnikom:
I - Łucji Perkiewicz - z Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wielkopolskim,
II - Marcelowi Wierzowieckiemu - ze SP w Borzęcicac
III - Agnieszce Wałęsie - z Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wielkopolskim .
Spośród wszystkich powstałych prac specjalne nagrody przyznali:
- Burmistrz M i G Koźmin Wlkp. Pan Maciej Bratborski Zofii Wierzowieckiej - z Przedszkola "Parkowe Skrzaty" w Koźminie Wielkopolskim,
- Przewodniczący Rady Miejskiej / w zastępstwie wystąpił Pan Wojciech Dykcik - zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
i wytypował pracę Amelii Bryl z Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Koźminie Wlkp.
- Nagroda Dyrektora GZIK – Leszka Ziętkiewicza powędrowała na ręce Darii Kubackiej ze SP w Mokronosie.
Powstałe prace plastyczne będą eksponowane na wystawie w holu kina „Mieszko” przy ul. Boreckiej.